ENFEKSİYOZ

ENFEKSİYÖZ VE BİYOLOJİK MADDELER İÇİN TAŞIMA KUTULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 


UN sertifikalı kutular, T.C.Posta Tüzüğüne; Birleşmiş Milletler Enfeksiyöz Ajanlar
Taşıma Tüzüğüne (UN 6.2); Dünya Sağlık Örgütü (WHO/CDS/CSR/LYO/2005.22)
yönetmeliğine; 25/09/2010 tarih ve 2770 sayılı “Enfeksiyöz Madde ile Enfeksiyöz Tanı ve
Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliği” ‘ne; uygun olmalıdır. Bu ürünler tehlikeli materyallerin Uluslar arası
karayolu, demiryolu ile taşınması tüzükleri (ADR/RID) onayına, ayrıca denizcilikte taşınan
yüklerden insan ve çevre için tehlikeli sınıfına girenleri düzenleyen kurallar bütünü olan
IMDG koduna ve Uluslar arası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın ve Uluslar arası Sivil
Havacılık Örgütü ICAO’nun sınıflandırma ve taşıma kuralları doğrultusunda tasarlanmıştır.

 

Infectious / Diagnostic Specimen Shipper

 

 

  

 

 

Bu kategoride ürün bulunamadı.

Web Design ; V. Buğra BORAN